Zarząd Spółki składa się z jednej lub dwóch osób. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz do składania podpisów w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Spółki lub Wiceprezes Spółki .

Mandat Zarządu Spółki wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuje, że w związku z przebudową sieci cieplnej w ulicy Strykowskiej
nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania
w dniu 05.05.2021 w godzinach od 8.00 do 18.00
w budynkach przy ulicach:

Strykowskiej
św. Stanisława
Mireckiego
Batorego
Rawskiej

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.