Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez Energetykę Cieplną Spółka z o. o. w Skierniewicach w 2019r.

Plik z aktualnymi danymi można pobrać poprzez naciśnięcie poniższej ikony.