Odbiór żużla

Posiadamy do przekazania żużel (odpad o kodzie 10 01 80 – mieszanki popiołowo–żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych) dla :

– przedsiębiorstw posiadających określone prawem decyzje administracyjne na transport i przetwarzanie odpadów

– osób fizycznych

– jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami

Warunki przekazania żużla:

1 ) Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami:
Żużel przekazywany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r ( Dz.U. 2016 poz. 93 ) w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
Odbiór żużla realizowany jest transportem własnym odbierającego lub transportem Energetyki Cieplnej.
Dowodem przekazania żużla jest Karta Przekazania Odpadu.

2) Przedsiębiorstwa:
Żużel przekazywany jest podmiotom, posiadającym stosowne decyzje administracyjne oraz zostały wpisane do rejestru BDO ( Baza Danych Odpadowych).
Dowodem przekazania żużla jest Karta Przekazania Odpadu.

Opłaty:

Cennik paliwa za transport żużla za każde 10 km odległości od EC Skierniewce

1. samochód Scania (25t)                                   – 1,2 zł/t (netto)
2. samochód Volvo (10t)                                     – 3,3 zł/t (netto)
3. Załadunek wraz z żużlem                              – 1 zł/t (netto)

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23 %.

Cennik ustalono na podstawie rzeczywistych kosztów zużycia paliwa oraz obsługi sprzętu transportowego.

Szczegółowych informacji udziela:

Grzegorz Gaworek

tel. 46 833 24 23 wew. 60

Podanie o sprzedaż żużla można pobrać w wersji elektronicznej poprzez naciśnięcie ikony poniżej.

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuje, że w związku z przebudową sieci cieplnej w ulicy Strykowskiej
nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania
w dniu 05.05.2021 w godzinach od 8.00 do 18.00
w budynkach przy ulicach:

Strykowskiej
św. Stanisława
Mireckiego
Batorego
Rawskiej

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.