Energetyka Cieplna
Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
96-100 Skierniewice
telefon: 46 833 61 07
telefon/fax: 46 833 24 23
e-mail: biuro@ecskierniewice.pl
strona: www.ecskierniewice.pl


Energetyka Cieplna

Energetyka Cieplna
: ZOBACZ WIĘCEJ :
- O nas
- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd Spółki
- Komórki Organizacyjne

- Przedmiot działalności
- Sposoby załatwiania spraw
-
Ochrona danych osobowych
- Sprawozdanie za rok 2017
- Majątek i finanse
- Taryfy
- Koncesja
- Struktura paliw i energii sprzedawanej w EC Skierniewice
- BIP
Energetyka Cieplna
Energetyka Cieplna Skierniewice - pogotowie ciepłownicze


Zamówienia publiczne


Gazele Biznesu 2011


Energetyka Cieplna
O NAS - MAJĄTEK I FINANSE

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 24.522.000,00 zł. i dzieli się na 24.522 równe i niepodzielne udziały po 1000 zł. każdy.
Udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Miasto Skierniewice.
Trwały majątek spółki umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej firmy na dzień 31-12-2017 r przedstawiają poniższe dane:

Środki trwałe

wartość netto

26 664 119,24

- grunty

wartość netto

1 007 793,01

- budynki i budowle

wartość netto

18 952 905,55

- urządzenia i maszyny

wartość netto

6 070 943,56

- środki transportu

wartość netto

97 726,56

- inne środki trwałe

wartość netto

534 750,56

Wartości Niematerialne i Prawne

wartość netto

237 057,74

Trwałe Lokaty Finansowe
RAZEM

26 901 176,98


Energetyka Cieplna
aktualności  |  o nas  |  oferta  |  kontakt  |
| mapa stron |
©2012 Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

statystyka