Energetyka Cieplna
Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
96-100 Skierniewice
telefon: 46 833 61 07
telefon/fax: 46 833 24 23
e-mail: biuro@ecskierniewice.pl
strona: www.ecskierniewice.pl


Energetyka Cieplna

Energetyka Cieplna
: ZOBACZ WIĘCEJ :
- O nas
- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd Spółki
- Komórki Organizacyjne

- Przedmiot działalności
- Sposoby załatwiania spraw
-
Ochrona danych osobowych
- Sprawozdanie za rok 2017
- Majątek i finanse
- Taryfy
- Koncesja
- Struktura paliw i energii sprzedawanej w EC Skierniewice
- BIP
Energetyka Cieplna
Energetyka Cieplna Skierniewice - pogotowie ciepłownicze


Zamówienia publiczne


Gazele Biznesu 2011


Energetyka Cieplna
O NAS

Energetyka Cieplna jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasto Skierniewice pod nazwą: Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2

Podstawą utworzenia Spółki jest Uchwała Nr 121/96/28 z dnia 28 listopada 1996 r Rady Miejskiej w Skierniewicach.

Akt założycielski Spółki stanowi:
Akt Notarialny Repertorium A Nr 1557/96 z dnia 16.12.1996r.,
Akt Notarialny Repertorium A Nr 727/98 z dnia 22.06.1998 r.,
Akt Notarialny Repertorium A Nr 997/2002 z dnia 09.04.2002 r.
Akt Notarialny Repertorium A Nr 3080/2003 z dnia 25.07.2003 r.
Akt Notarialny Repertorium A Nr 6084/2003 z dnia 04.12.2003 r.
Akt Notarialny Repertorium A Nr 764/2004 z dnia 01.02.2004 r.
Akt Notarialny Repertorium A Nr 2471/2005 z dnia 25.05.2005 r.
Akt notarialny Repertorium A 171/2009 z dnia 31.12.2009 roku

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000110800 z dnia 09-05-2002 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 836-13-28-631
REGON: 750051181

Wysokość kapitału zakładowego: 24.522.000,00 PLNPolityka Jakości, Środowiskowa, Zdrowia,
Bezpieczeństwa i Higieny PracySchemat organizacyjny

kliknij aby powiększyćEnergetyka Cieplna
aktualności  |  o nas  |  oferta  |  kontakt  |
| mapa stron |
©2012 Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

statystyka