Laboratorium Energetyki Cieplnej Sp. z o.o


Laboratorium Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
 świadczy usługi w zakresie wykonywania badań paliw stałych – miału węglowego, węgla i ekogroszku na zawartość:

  • wilgoci przemijającej
(PN-80/G-04511)
  • wilgoci całkowitej
(PN-80/G-04511)
  • wilgoci higroskopijnej
(PN-80/G-04511)
  • popiołu
(PN-80/G-04512)
  • ciepła spalania
(PN-81/G-04513)
  • wartości opałowej
(PN-81/G-04513)
  • siarki
(PN-G-04584:2001)
  • węgla pierwiastkowego
(PN-G-04584:2001)
  • części lotnych
(PN-G-04516)

Próba paliwa powinna być pobrana według normy
PN-G/04502:2014-11. Za pobór odpowiada zleceniodawca.

Wykwalifikowana kadra, nowoczesna aparatura, zintegrowany system zarządzania oraz udział laboratorium w badaniach biegłości zapewniają rzetelność, terminowość i wiarygodność wykonywanych badań.

Szczegółowych informacji udziela

Kierownik Laboratorium
Katarzyna Szymczak

tel. 46 833 24 23 wew. 70
tel. 46 833 38 78 wew. 70