Struktura organizacyjna Spółki przedstawia się w sposób następujący:

 • Wiceprezes
  Mateusz Jarczyński, tel. 46 833 61 07
 • Dyrektor ds TechnicznychProkurent
  Krzysztof Filipek, tel. 46 833 61 07
 • Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Ksiegowy, Prokurent
  Zofia Strzelczyk, tel. 46 833 39 50 w. 72

Wydziały i Działy oraz ich kierownicy:

 • Dział Realizacji Inwestycji i Projektowania
  Jacek Kubel, tel. 46 833 39 98 w 158
 • Dział Produkcji Ciepła (Ciepłownia Miejska)
  Marcin Małek, tel. 46 833 38 78 w 69
 • Wydział Sieci Cieplnych
  Mirosław Kowara, tel. 46 833 59 90
 • Laboratorium
  Katarzyna Szymczak, tel. 46 833 24 23 w 70
 • Dział Administracyjno-Kadrowy
  Elżbieta Kaczorowska, tel. 46 833 39 50 w 165
 • Dział Ekonomiczno-Finansowo-Księgowy
  Anna Nicia, tel. 46 833 39 98 w 158
 • Radca Prawny
  Anna Binek, tel. 46 833 61 07 w 35