Budowa instalacji odazotowania spalin

Budowa instalacji odazotowania spalin ( usuwanie tlenków azotu) dla kotłów 2 i 3 znajduje się już na etapie końcowym. Inwestycja będzie ukończona jeszcze w bieżącym roku. Trwają ostatnie prace montażowe. W najbliższym czasie rozpoczną się testy na kotle nr 3....

Budowa ciepłowni geotermalnej

Energetyka Cieplna informuje, że wniosek złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Budowa ciepłowni geotermalnej w oparciu o rekonstrukcję dwóch otworów geotermalnych Skierniewice GT-1 i Skierniewice GT-2 wraz z...