W dniu 10 grudnia 2020 roku nastąpiło oficjalne przekazanie do eksploatacji instalacji odsiarczania i odpylania spalin. Uruchomienie instalacji będzie mieć znaczący wpływ na jakość powietrza w naszym mieście. Dzięki IOS poziom dwutlenku siarki w spalinach spadnie o 176 ton rocznie, a pyłu o 14 ton rocznie. Inwestycja pozwoli Energetyce Cieplnej osiągnąć cele związane z ochroną środowiska, określone w przepisach i dyrektywach unijnych. Koszt inwestycji to ponad 28 mln złotych. Na realizację zadania spółka pozyskała 17 mln z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.