W dniu 18 maja 2020 roku Energetyka Cieplna Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o pożyczkę uzupełniającą dotację 14, 9 mln złotych o kolejne 12, 8 mln złotych na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych”.

Projekt polega na budowie źródła kogeneracyjnego opalanego wysokometanowym gazem ziemnym grupy E.

Na realizacje inwestycji składają się:

– budowa nowego budynku elektrociepłowni, w którym zostaną zlokalizowane cztery agregaty kogeneracyjne

– wykonanie niezbędnych prac budowlanych pozwalających w całości zagospodarować ciepło oraz energię elektryczną wytworzone w skojarzeniu.

Ciepło będzie dostarczane do miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast energia elektryczna sprzedawana będzie do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej – PGE.