Budowa instalacji odazotowania spalin ( usuwanie tlenków azotu) dla kotłów 2 i 3 znajduje się już na etapie końcowym. Inwestycja będzie ukończona jeszcze w bieżącym roku.

Trwają ostatnie prace montażowe. W najbliższym czasie rozpoczną się testy na kotle nr 3. Inwestycja odsiarczania (usuwanie tlenków siarki ze spalin) przeszła na kolejny etap realizacji. Obecnie wylewane są fundamenty.W ciągu miesiąca rozpocznie się budowa konstrukcji stalowej.