Energetyka Cieplna informuje, że wniosek złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Budowa ciepłowni geotermalnej w oparciu o rekonstrukcję dwóch otworów geotermalnych Skierniewice GT-1 i Skierniewice GT-2 wraz z wierceniem nowego otworu GT-3 oraz wpięcie nowej ciepłowni geotermalnej w sieć cieplną Energetyki Cieplnej” w ramach konkursu Działania 1.1.1 został oceniony pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i skierowany do kolejnego etapu oceny.