Witamy na stronie 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Skierniewicach!

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej miasta Skierniewice w zakresie dostawy energii cieplnej, a w szczególności:

  • produkcja i dostarczanie energii cieplnej odbiorcom
  • eksploatacja, konserwacja, remonty, modernizacja i rozbudowa urządzeń ciepłowniczych oraz innych urządzeń i obiektów niezbędnych do wytwarzania energii cieplnej będących w posiadaniu Spółki
  • wydawanie opinii i warunków technicznych przyłączania nowych obiektów do już istniejących będących w eksploatacji
  • opracowanie koncepcji, założeń techniczno – ekono­micznych i projektów technicznych dla infrastruktury ciepłowniczej na terenie miasta Skierniewice
  • działalność usługowa w oparciu o posiadaną bazę.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu przedstawiającego naszą Spółkę.

W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI O NOWYCH OGNISKACH KORONAWIRUSA W TROSCE O PAŃSTWA ZDROWIE

OD DNIA 12 MARCA 2020 ROKU AŻ DO ODWOŁANIA

PROSIMY, ABY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI , ZAŁATWIAĆ WSZYSTKIE SPRAWY W ENRGETYCE CIEPLNEJ

TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.