Strona główna

Witamy na stronie

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Skierniewicach!

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej miasta Skierniewice w zakresie dostawy energii cieplnej, a w szczególności:

  • produkcja i dostarczanie energii cieplnej odbiorcom
  • eksploatacja, konserwacja, remonty, modernizacja i rozbudowa urządzeń ciepłowniczych oraz innych urządzeń i obiektów niezbędnych do wytwarzania energii cieplnej będących w posiadaniu Spółki
  • wydawanie opinii i warunków technicznych przyłączania nowych obiektów do już istniejących będących w eksploatacji
  • opracowanie koncepcji, założeń techniczno – ekono­micznych i projektów technicznych dla infrastruktury ciepłowniczej na terenie miasta Skierniewice
  • działalność usługowa w oparciu o posiadaną bazę.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu przedstawiającego naszą Spółkę.